Porady prawne

Kancelaria świadczy usługi w zakresie udzielania porad prawnych z zakresu prawa umów handlowych, gospodarczego, prawa spółek, prawa pracy, nieruchomości, ochrony danych osobowych oraz prawa rodzinnego. Poradę można uzyskać zarówno w formie ustnej, pisemnej, jak i on-line.

Przygotowanie i opiniowanie umów

Na zlecenie naszych Klientów przygotowujemy projekty umów i porozumień, wyjaśniamy wszelkie kwestie dotyczące specyfiki danego typu umowy, opiniujemy zarówno projekty, jak i już zawarte umowy. Służymy także wsparciem w negocjacjach.

Stała obsługa prawna

Zapewniamy opiekę prawną dla przedsiębiorców począwszy od rejestracji podmiotu gospodarczego, przez bieżącą obsługę po postępowania mediacyjne i sądowe.

Postępowania sądowe i egzekucyjne

Prowadzimy sprawy naszych Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji publicznej i samorządowej. Świadczymy wsparcie na każdym etapie postępowania.

Porady prawne
Przygotowanie
i opiniowanie umów
Stała obsługa prawna
Postępowania sądowe
i egzekucyjne
©Julia Regulska, Kraków 2017
Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Świętokrzyska 12 lok. 413, 30-015 Kraków
tel. 503 456 955, e-mail: radca@kancelariaregulska.com