Julia Regulska Radca Prawny

Absolwentka Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła też Szkołę Prawa Niemieckiego (Schule des Deutschen Rechts) organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Uniwersytetem w Heidelbergu i Moguncji. Od 2007 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Wieloletni współpracownik krakowskich kancelarii prawniczych świadczących usługi na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących szeroko pojętego prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, zarówno spółek prawa handlowego, jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach świadczonych usług wspiera przedsiębiorców od strony prawnej w prowadzeniu działalności począwszy od procesu założycielskiego, przez stworzenie ram prawnych dla struktur prowadzonych przez nich działalności, działaniu ich organów, zatrudnieniu pracowników oraz bezpiecznej realizacji transakcji handlowych.

Posiada doświadczenie w zakresie funkcjonowania rynku nieruchomości. W dotychczasowej pracy zawodowej doradzała podmiotom działającym w branży deweloperskiej, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami.

Doradza również klientom indywidualnym w sprawach zakresu prawa nieruchomości, prawa rodzinnego oraz prawa umów.

Na rzecz swoich klientów jako pełnomocnik prowadziła również liczne postępowania sądowe przed wydziałami sądów powszechnych oraz administracyjnych.

Będąc radcą prawnym na bieżąco uczestniczy w szkoleniach oraz seminariach mających na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności.

Jest autorem publikacji z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa nieruchomości.

Włada językiem angielskim i niemieckim.

Świadczy usługi w ramach kancelarii REGULSKA TOKARSKA Radcowie Prawni Spółka Partnerska

©Julia Regulska, Kraków 2017
Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Świętokrzyska 12 lok. 413, 30-015 Kraków
tel. 503 456 955, e-mail: radca@kancelariaregulska.com